Savoor- The House of Panini

PANINI SPECIALIST IN HANOI

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Lấy hàng đi

Mở cửa

Đơn hàng của Bạn đã được xác nhận theo THỜI GIAN THỰC

Xem Thực đơn & Đặt món

Giờ mở cửa

Thứ Hai
10:00 - 10:05
Google Maps
Map Satellite

Truyền thông Mạng Xã Hội


Facebook link for Savoor- The House Of Panini Instagram link for Savoor- The House Of Panini Youtube link for Savoor- The House Of Panini

Đăng trên:

Tripadvisor link for Savoor- The House Of Panini